ΜΟΝΤΕΛΑ SPA

SAVANNAH

Τεχνικές προδιαγραφές

 

Διαστάσεις: 155 x 216 x 78 cm
Σχέδιο: 2 seats, 1 lounger
Αριθμός jets: 28 jets
Όγκος νερού : 650 liter
Βάρος 220 kg

 

LISA 23

Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Διαστάσεις: 206 x 206 x 85 cm
Σχέδιο: 4 seats, 1 lounger
Αριθμός jets: 23 jets
Όγκος νερού : 1250 liter
Βάρος 300 kg

 

LISA 38

Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Διαστάσεις: 206 x 206 x 85 cm
Σχέδιο: 4 seats, 1 lounger
Αριθμός jets: 38 jets
Όγκος νερού : 1250 liter
Βάρος 300 kg

 

AUGUSTA 20 

Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Διαστάσεις: 216 x 216 x 94 cm
Σχέδιο: 5 seats, 1 lounger
Αριθμός jets: 20/40 jets
Όγκος νερού : 1300 liter
Βάρος 340 kg

 

AUGUSTA 40 

Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Διαστάσεις: 216 x 216 x 94 cm
Σχέδιο: 5 seats, 1 lounger
Αριθμός jets: 20/40 jets
Όγκος νερού : 1300 liter
Βάρος 340 kg

 

JULIA

Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Διαστάσεις: 216 x 216 x 94 cm
Σχέδιο: 5 seats, 1 lounger
Αριθμός jets: 44 jets
Όγκος νερού : 1250 liter
Βάρος 350 kg

 

LAURA

Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Διαστάσεις: 236 x 236 x 98 cm
Σχέδιο: 4 seats, 2 loungers
Αριθμός jets: 48 jets
Όγκος νερού : 1650 liter
Βάρος 400 kg

 

SOPHIA

Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Διαστάσεις: 236 x 236 x 98 cm
Σχέδιο: 7 seats
Αριθμός jets: 50 jets
Όγκος νερού : 1800 liter
Βάρος 400 kg

 

FLORA

Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Διαστάσεις: 245 x 245 x 102 cm
Σχέδιο: 5 seats, 1 lounger
Αριθμός jets: 62 jets
Όγκος νερού : 2200 liter
Βάρος 430 kg

 

ANNA

Τεχνικές προδιαγραφές 

 

Διαστάσεις: 238 X 99 cm
Σχέδιο: 6 seats
Αριθμός jets: 33 / 55
Όγκος νερού : 1500 liter
Βάρος 380 kg